۲۲ ایراد و اشکال شورای نگهبان به لایحه جنجالی CFT

شورای نگهبان پس از بررسی‌، یکی از لوایح مربوط به FATF موسوم به CFT را شامل ۲۲ مورد اشکال و ایراد دانست؛ iNEWS متن کامل نامه این ایرادات و اشکالات را که به مجلس ارسال شده، منتشر کرد.