سفر ولایتی به مسکو؛ فصلی جدید در روابط ایران و روسیه

سفر مشاور رهبر معظم انقلاب به مسکو اهمیت مضاعفی از لحاظ پیشبرد سیاست «توازن استراتژیک» با هدف خنثی کردن فشارهای کشورهای غربی علیه ایران دارد.