وکیل مدافع ترامپ در اتحادیه اروپا کیست؟

رمزگشایی از اظهارات ترزا می نشان می‌دهد که وی قائل به “تسلیم اروپا” در برابر ایالات متحده آمریکاست.