پیشنهاد مجلس به دولت درباره زمان‌بندی بودجه‌های سالانه

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از پیشنهاد جدید مجلس به دولت درباره تدوین بودجه‌های سالانه خبر داد.