پرواز آسمانی شهیدی که ۱۰ سال زندگی کرد؛ روایت همسر شهید از «سید نورخدا»+ فیلم

«سید نورخدا موسوی» شهید زنده لرستان بعد از ۱۰ سال مجروحیت و جانبازی ۱۰۰ درصد، شب گذشته آسمانی شد؛ همسر «سید نورخدا» زندگی این شهید را روایت کردند.