وضعیت بازار دارویی ایران پس از تحریم‌های ۱۳ آبان آمریکا

یک مسؤل سازمان غذا و دارو از کاهش ۳۳درصدی وابستگی به داروهای خارجی به خصوص در طول ۶ماهه اول سال که همراه با شروع تحریم‌های آمریکا بود، خبر داد و گفت: تحریم آمریکا در حوزه دارو روندی معکوس داشت و ۲۴درصد به تولید مواد اولیه دارویی ایران افزوده شد.