وزیر کار: کاهش ۷ درصدی قدرت خرید بازنشستگان – نقدینگی در دست افرادی است‌ که تولید نمی‌کنند‌

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرکرد گفت: من سفره خالی بازنشستگان و کارگران را می‌فهمم‌ و سیاستی که‌ پیشه کردیم‌ اندکی‌ افزایش قدرت‌ خرید بوده است‌.