وزیر انرژی ترکیه: قرار داد واردات گاز از ایران برای ۶ سال آینده داریم

وزیر انرژی ترکیه گفت: گفته می‌شود که ترکیه معافیت ۲۵ درصدی در واردات نفت و گاز از ایران دارد. آمریکا پس از ۶ ماه دوباره وضعیت را بررسی خواهد کرد.