آذری جهرمی: نتوانستیم از ورود تلفن همراه قاچاق توسط مسافران جلوگیری کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از آنجایی که زیرساخت‌های ناجا برای ثبت موبایل در فرودگاه به شبکه ارتباطات یکپارچه نشده نتوانستیم از ورود موبایل قاچاق توسط مسافران جلوگیری کنیم.