وزنه‌برداری قهرمانی جهان| براری به عنوان ششمی دسته ۱۰۹ کیلوگرم بسنده کرد

رقابت‌های وزنه‌بردرای قهرمانی جهان با ناکامی نماینده کشورمان در کسب مدال در دسته ۱۰۹ کیلوگرم پیگیری شد.