نیما کرمی : فالوورهای زیاد یکی از عوامل انتخاب مجری‌های تلویزیون است – چرا از اندیشه‌ها و ایده‌های جوانان استفاده نمی‌کنیم؟

اگر بخواهیم به نتیجه خوبی در جنگ‌های رمضانی اصطلاحاً استیجی برسیم، به نظرم باید به فکر بیشتر شاد کردن دل مردم باشیم و راه‌های شاد کردن دل مردم را پیدا کنیم.