نشست ویژه مجلس برای حل مشکل «ارز‌ دانشجویی»

عضو کمیسیون آموزش مجلس از بررسی موضوع ارز دانشجویی در این کمیسیون با حضور وزیر علوم و در نشست ویژه‌ای خبر داد.