نخستین دیدار با پیکر فرزند شهید بعد از ۳۶ سال

مادر شهید محمد عمویی بعد از گذشت ۳۶ سال با پیکر فرزند شهیدش دیدار کرد.