می‌توانیم با منابع روایی و قرآنی جامعه را به سمت “سلامتی کامل” سوق دهیم

حضرت آیت‌الله علوی گرگانی با بیان اینکه منابع اسلامی ما سرشار از توصیه‌های درمانی و سلامت است بر ضرورت تقویت فعالیت‌های طب سنتی اسلامی در کشور تأکید کرد و گفت: می‌توانیم با استناد به منابع روایی و قرآنی جامعه خودمان به سمت سلامتی کامل سوق دهیم.