معافیت سربازی مدال آوران؛ درخواستی که اجابت فوری رهبر انقلاب را در پی داشت + فیلم

۴۳ روز پیش مدال آوران بازی‌های آسیایی جاکارتا از رهبر انقلاب درخواست کردند تا با معافیت آنها از خدمت سربازی موافقت کنند؛ درخواستی که روز گذشته از سوی رهبر انقلاب اجابت شد.