مشهدی‌ها در مهمان نوازی از زائران پیاده سنگ تمام گذاشتند+فیلم

مشهدی‌ها در مهمان نوازی از زائران پیاده سنگ تمام گذاشتند و روند خدمت رسانی به زائران همچنان ادامه دارد.