محسن هاشمی بار دیگر از تصدی شهرداری تهران بازماند

همانطور که پیش‌بینی می‌شد اعضای شورای شهر تهران بار دیگر به محسن هاشمی برای حضور در شهرداری تهران رای ندادند و این چندمین بار است که وی برای حضور در شهرداری تهران باز می‌ماند