لاورنتیف: هیچ نیروی ایرانی در جنوب سوریه حضور ندارد

نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه اعلام کرد که دیگر نیروهای ایرانی در جنوب سوریه حضور ندارند.