فیلم/ جاده شمشک به دیزین در تهران سفیدپوش شد

امروز در پی بارش برف در جاده شمشک به دیزین در تهران، این محور کاملاً سفیدپوش شد.