فوتبال جهان| بورتنیکوف: ۳۵ کشور در تأمین امنیت جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مشارکت داشتند

فوتبال جهان – مدیر سرویس امنیت فدرال روسیه از مشارکت ۳۵ کشور در تأمین امنیت جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال خبر داد.