فلسطین| حمله گسترده نظامیان صهیونیست به راهپیمایی بازگشت؛ چندین فلسطینی زخمی شدند

منابع فلسطینی از تیراندازی شدید نظامیان صهیونیست به سمت شرکت کنندگان در راهپیمایی بازگشت و زخمی شدن چندین فلسطینی خبر دادند.