فتحی: مهم‌ترین هدفم، حل مشکلات بدهی‌های استقلال و موارد AFC خواهد بود – شفر بزرگ‌ترین مربی استقلال بعد از انقلاب است

عضو هیئت مدیره استقلال گفت: به هواداران قول می‌دهم مهم‌ترین برنامه من حل مشکلات استقلال در ارتباط با بدهی‌ها و موارد مربوط به کنفدراسیون آسیاست