عباس امیرانتظام عضو کابینه دولت موقت بازرگان درگذشت

عباس امیرانتظام از اولین جاسوسی‌های بعد از انقلاب اسلامی صبح امروز درگذشت.