“عباس امیرانتظام” از اولین محکومان امنیتی بعد از انقلاب درگذشت

عباس امیرانتظام از اولین جاسوسی‌های بعد از انقلاب اسلامی صبح امروز درگذشت.