ظریفیان: وحدت قوای سه‌گانه در کم اثر کردن تحریم‌های آمریکا کلیدی است

یک فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است وحدت قوای سه‌گانه در کم اثر کردن تحریم‌های آمریکا کلیدی است.