شهید «سید نورخدا موسوی» که بود؟+فیلم

«سید نورخدا موسوی» جانباز ۱۰۰ درصد لرستانی، مشهور به شهید زنده ایران که با شهادتش تمام کشور تحت تاثیر قرار گرفت، که بود؟