سیل و آبگرفتگی در ۱۵ شهر و روستای ۵ استان کشور

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال از سیل و آبگرفتگی در ۱۵ شهر، روستا و مناطق عشایرنشین پنج استان کشور خبر داد.