سناریوی دشمن برای حیازدایی و تخریب عفت عمومی در سایه غفلت‌ها و بی‌توجهی‌های مسئولان فرهنگی

یک محقق و پژوهشگر معتقد است که دشمنان با سو‌استفاده ازغفلت‌ها و بی‌توجهی‌های برخی از مسئولان ، پروژه‌های نفوذ فرهنگی را عملیاتی کرده‌اند که مهمترین آن‌ها حیازدایی و تخریب عفت عمومی جامعه است.