سابقه “امیرانتظام” و نگرانی آیت‌الله طالقانی از انتخاب وی در دولت موقت

یکی از مسائل مرتبط با پرونده عباس امیرانتظام، پیشینه و سوابق خانوادگی و مبارزاتی اوست. سابقه‌ای که آیت‌الله طالقانی را نسبت به انتخاب او در دولت موقت نگران کرده بود.