حسینی: هیچ‌گونه صحبتی درباره معاونت سیما با من نشده است

سیدمحمد حسینی در واکنش به شایعاتی مبنی بر حضور به عنوان معاون سیما، گفت: هیچ‌گونه صحبتی درباره معاونت سیما با من نشده است.