جزئیات دیدار ولایتی با رئیس جمهور روسیه – پیام رهبرانقلاب و رئیس جمهور تسلیم پوتین شد

مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری پیام رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور را تسلیم رئیس‌جمهور روسیه کرد.