برتری پرگل روسیه از نگاه آمار – عربستان؛ اولین تیم بدون شوت در چهارچوب در تاریخ بازی‌های افتتاحیه

یکی از یک‌طرفه‌ترین افتتاحیه‌های تاریخ جام‌های جهانی نشان‌دهنده برتری روسیه در نکات آماری بود.