جاذبه‌های چشم‌نواز طبیعی کمتر شناخته‌ شده کردستان به‌روایت تصویر

استان کردستان به‌دلیل داشتن آب‌وهوایی معتدل با زمستان‌های پربرف جاذبه‌های طبیعی فراوانی را در خود دارد که سراب‌ها و رودخانه‌های جاری جزئی از این جاذبه‌ها هستند.