تیراندازی در کالیفرنیا ۱۱ زخمی بر جا گذاشت

تیراندازی در یک رستوران در ایالت کالیفرنیا منجر به زخمی شدن ۱۱ نفر شده است.