تکلیف « به وقت شام» و«امپراطور جهنم» در جشنواره فیلم مقاومت چیست؟

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت گفت: این دو فیلم به عنوان میهمان در بخش مسابقه آثار سینمایی مسابقه ملی حضور دارند.