تولیت آستان قدس رضوی: دشمن با جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و روانی سراغ ملت ایران آمده است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: امروز دشمن با جنگ اقتصادی و رسانه‌ای و روانی سراغ ملت ایران آمده است.