تعزیرات| تکذیب ادعای فروش شبانه بنزین و گازوئیل به خودروهای افغانستانی

تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی، ادعای فروش شبانه بنزین و گازوئیل توسط برخی از جایگاه‌داران و خودداری از فروش سوخت به شهروندان استان را تکذیب کرد.