تسلیت وزیر کشور در پی شهادت «موسوی»

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی شهادت «سیدنورخدا موسوی» مامور نیروی انتظامی و جانباز ۱۰۰ درصد را تسلیت گفت.