ترخیص ۲۶۵ میلیون دلار گوشی تلفن همراه از گمرک

بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد، در ۷ ماهه نخست سال جاری حدود ۲۶۵ میلیون دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.