ترامپ وزیر دادگستری آمریکا را اخراج کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وزیر دادگستری خود را اخراج کرد.