تبریز-پای حرف نانوایان| پُز عالی دولت از جیب خالی نانوایان؛ “چانه‌زنی” نانوا با دولت و نان‌خور

وقتی اختلاف قیمت تولید نان در سال ۹۳ با امسال را باید نانوا با این وضعیت معیشتی تحمل می‌کند، باید دولت برای جبران این تفاوت قیمت وارد میدان شده و به جای افزایش قیمت نان، “چانه‌زنی” برای پرداخت یارانه از جیب خود را آغاز کند.