تاکید جوانان انقلابی بحرین بر همبستگی با شیخ سلمان و مخالفت با روند سازش

ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین برای همبستگی با شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی و سایر رهبران مخالف حکومت آل خلیفه فراخوان داد.