بیش از ۳ میلیون زائر به مشهدالرضا(ع) مشرف شده‌اند

مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: بیش از ۳ میلیون زائر به مشهدالرضا(ع) مشرف شده‌اند.