برلین: آلمان و اروپا ایجاد سیستم پرداختی برای ایران را بررسی می‌کنند

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان گفت که برلین و شرکای اروپایی‌اش ایجاد سیستم پرداختی برای ایران را بررسی می‌کنند.