انگلیس بر تلاش اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأکید کرد

سفیر انگلیس در تهران از تلاش لندن و دیگر کشورهای اروپایی برای یافتن راه حل‌هایی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران سخن گفت.