امرالله احمدجو: میرباقری به من گفت “سلمان” آخرین کار بزرگ من است/هیچ شبکه‌ای در دنیا ۲۴ ساعته برنامه تولیدی پخش نمی‌کند

کارگردان “روزی روزگاری”: چرا به «مختارنامه‌ای» حمله می‌کنند که وقتی روی آنتن رفت احساس غرور کردم؟ این غرض‌ورزی‌ها به جایی نمی‌رسد و احتمالاً سال آینده «سلمان فارسی» که به تعبیر داود میرباقری آخرین کار بزرگ او محسوب می‌شود جلوی دوربین می‌رود.