امام‌جمعه موقت تهران: توان دفاعی و ایمانی ایران شاخ آمریکا و اروپا را شکسته است

امام‌جمعه موقت تهران با اشاره به توان موشکی و دفاعی ایران گفت: توان دفاعی و ایمانی ایران شاخ آمریکا و اروپا را شکسته است.