افزایش امضای نمایندگان برای پیوستن به کمپین #شفافیت_ آرا +گرایش‌ سیاسی

امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیوستن به کمپین #شفافیت_ آرا از ۷۳ امضا، به عدد ۸۷ رسید.