احتمال بازگشت اوپک به توافق کاهش تولید نفت در سال ۲۰۱۹

دو منبع آگاه در اوپک گفتند بازگشت اوپک و متحدانش به کاهش تولید قبل از توافق ماه ژوئن در سال آینده دور از ذهن نیست.