آینده طرح تحول سلامت اعلام شد – دستور روحانی برای مقابله با تحریم ترامپ

وزیربهداشت با تشریح آینده طرح تحول سلامت گفت: از نظر ترامپ، این تحریم‌ها،شدیدترین و بی‌رحمانه ترین نوع تحریم است،ولی ایران به شرایط طاقت فرسایی که ترامپ درنظر دارد، دچار نخواهد شد، اما در اینکه کودکان و افراد مسن و بیماران آسیب می‌بینند،تردیدی نیست.